Bệnh học lị trực trùng

0
  1. Các bước xâm nhập vào cốc tế bào nuôi có nguồn gốc động vật có vú của Shigella

Đầu tiên vi khuẩn bám vào tế bào túc chủ, sự bám dính này đả tác động lên chất actin và chất này làm cho ce bào kém độ dính chống lại sự bám của vi khuẩn. Sự sắp xếp lại chất actin đã tạo nên các giả túc làm cho các tê bào nhầy không phải đại thực bào có thể tiêu hoá được vi khuẩn bám. Nhưng ngay lập tức Shigella trốn khỏi các hốc nội mô để nhân lên nhanh chóng trong nguyên sinh cùa tế bào. Hơn nữa, vì có sự sắp xếp lại chất actin nên vi khuẩn trốn nhanh sang tế bào khác và cuối cùng vi khuẩn lây lan xâm nhập ra khắp các tế bào và làm chết tế bào.

  1. Bám dinh, xâm nhập, và trốn khỏi nội bào từ các hốc nội mô

. Độc tố của Shigella tác động lên các tế bào nuôi Rthông giông như quá trình thực bào bình thưòng mà tiêu diệt nó mạnh mẽ hơn. Để hiểu hơn về cơ chế này, như chúng ta dã biết hình dáng của tê bào eucaryote được quyết định bồi một chất gọi là Cytoskeleton, chất này là một hợp chất protein, có rất nhiều trong tế bào và được gọi là actin. Actin có cấu trúc đơn phân (monomer) hoà tan trong tế bào chất và luôn luôn có mặt ỏ trong tế bào. Khi cần thiết các monomer này có thế trùng hợp thành các sợi actin không hoà tan và chính các sợi này làm nên khung cấu trúc của tê bào. Việc thay đổi hình dáng tê bào

benh-hoc-li-truc-trung-1

Bệnh học lỵ trực trùng

(nhu tạo nên các già túc hoặc phổng JÔn) luôn luôn đi kém vốì việc hỉnh thành sỢi actin. Khi vi khuẩn Shigella bầm vào be mật té háo, các sợi tìciin trỗ nôn dầy hơn,(ỉ ngay dưới vị tri bám cùa vi khuẩn. Myosin, một thành phin của Cytoskí*letõỉì cổ tác dụng làm các tiểu thế di chuyến cùng dược tích luy ờ các vùng này. Khi actin dược tip xép lại dỉ tạo nôn các gio túc chóng dã kéo vi khuẩn vào trong hốc thực bào của tế bào, nhưng ngay lập tức vi khuẩn tiết ra chất cytoehalasins B và D, chít này làm ức chế quá trinh trùng hợp actin dể ngăn càn qua trình thực bào.

Danh từ “xầm nhập” thường dùng dị mỏ ti vi khuẩn cố găng vào tế bào chủ, ngụ ý dây là một lự xầm nhập tích cực qua màng tí bào. Thực ra, quá trinh này dược mỏ tá chính xác hơn vì tế bào chủ dóng vai trỏ chu động và vi khuẩn d vai trò bị động (sau nhũng kích thích ban diu của vi khuẩn gày ra phin úng sắp xip lại actin), các sợi ACtin không chỉ giữ hình thái tế bào mà còn làm CÁC tiều thi di chuyển! Hơn nũa, các Shigella trong tế bào dả sử dụng các sợi tiến actin dể di chuyển trong tế bào và sang các tế bào khác.

benh-hoc-li-truc-trung-2

Độc tố mà lị trực trùng gây ra

Cố một sốgen liên quan đến sự xâm nhập đã dược xác dinh. Đó là gen Ipa là một loại kháng nguyên plasmid úm nhập, sờ di gọi li kháng nguyên vì chúng có thể sinh ra kháng thỉ khi tiêm vào động vật thí nghiệm, còn plasmid vỉ gen này khu trú trên nhiều plasmid cd lởn của Shigella, Có hai loại gen IpaB và IpaC (trọng lượng là 62 và 43 KDa) khu trú ồ bổ mặt của vi khuẨn và dịch ngoại bào. Các gen IpaA (78 KDa) vả ỉpaD (38KDa) dấn nay vẫn chưa biết rỏ vai trò của chúng. Khi chuyền các gen IpaB, IpaC và IpoD ra khỏi vi khuân thi vi khuÀn

mất hẳn tính xâm nhập, còn khi chuyển IpaA thì tính xâm nhập vẫn còn.

  1. Độc tô’ Shỉga và hội chứng

Một trong những khía cạnh dễ nhầm lẫn nhát về độc lực của Shigella được coi như ỉà một ngoại độc tố do Shigella dysenteriae tạo ra. Độc tố Shỉga có hai thành phần A và B không tiết ra bỏi vi khuân mà chỉ giải phóng ra sau quá trình ly giải tế bào. Giông như độc tố tả (CT) nó bao gồm hai tiểu đơn vị, tiểu đơn vị A tác dụng như một enzym, 5 tiểu đơn vị B chịu trách nhiệm bám vào tế ị bào cảm thụ. Trọng lượng phân tử của tiểu đơn vị A là 38 ÍKDa, mỗi tiểu đơn vị B có trọng lượng phân tử 7,7 KDa. Câu trúc của Shiga toxin giống hoàn toàn độc tô’ tả và có một số tương tự về các chuỗi acid amin. Cũng như độc tố tà, tiểu đơn vị B bám vào glycoỉipid ỏ bề mặt của tê bào chủ (Gb3), nhưng khác với CT thành phần carbonhydrat của lipid này là Gal-alpha-l,4-Gal chứ không phải là acid sialic của GMl. Gen mã hoá của độc tố Shiga là StxA và StxB khu trú ở nhiễm sắc thể và bao gồm một operon tương tự như CtxA và CtxB.

Xem thêm: Đông y chữa đau dạ dày như thế nào?

Bạn sẽ nhanh chóng quên đi cảm giác khó chịu của căn bệnh ” DẠ DÀY ” ngay từ hôm nay.

Hotline 24/24: 083.693.6519  để được giải đáp thắc mắc.

Hoặc để lại SĐT tại đây, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn NGAY!

Share.

Leave A Reply