BỆNH TIÊU CHẢY DO ESCHERICHIA COLI

0

LỊCH SỬ

Nãm 1885 Escherich phát hiện ra giống Escherichia. Theo phàn loại của Eving năm 1986, giống này thuộc tộc Escherichiae, họ Enterobacteríaceae, loài điển hình là E. coli.

Dựa vào kháng nguyên 0, H và K, E. coli được phân thành 700 typ huyết thanh. Dựa vào khả năng gây tiêu chày, các E. coli được chia làm 5 loại gồm:

  1. coli gây bệnh đường ruột: (Enteropathogenic E. coli – EPEC) bao gồm các typ huyết thanh: 055, 086, 0111, 0119, Ol25ac, 0126, 0127 được phát hiện vào năm 1948 bỏi Bray và Giles Ị

E.coli sinh dộc tố ruột: (Enterotoxigenic E.coli – ETEC) bao gồm các typ huyết thanh: 06, 08, 011, 015, 020, 025, 027, 078, 0128… Do De và Chantterjee phát hiện ra qua các dộc tố ruột vào những năm 60 .

benh-tieu-chay-escherichia-coli

Lịch sử phát triển của ecoli

E.coli xâm’ nhập ruột: (Enteroinvasive E. coli – EỈEC) gồm các typ huyết thanh: 028ac, 029, 112ac, 0136, 0143, 0167, 0144, 0152. Những nàm 1970 của thê kỳ trước chúng dược coi như là nguyên nhân của hội chúng lỵ.

  1. coỉi gây xuất huyết ruột (Enterohaemorrhagic E.coli – EHEC) gồm typ huyết thnnh: 026, 055, Olllab, 0113, 0117, 0157 dược biết đến qua một vụ dịch tiêu chày xảy ra ỏ Mỹ vào năm 1982.

E.coli bám dinh dường ruột: (Enteroaggregative E.coli ■ EAEC ) gồm các typ huyết thanh: 03, 015, 044, 086, 077, 0111, 0127… dược tìm ra bãi Cravioto vào năm 1979.

Những năm 40 của thế kỷ trưốc, người ta mới xác định được khả năng nhiễm trùng dường tiêu hoá gấy tiêu chảy của các E. coli. Nhiều nghiên cứu vể dịch tễ và các cơ chế bệnh sinh của các E. coli gây tiêu chảy được tiến hành tại nhiều nước trên thê’ giới, từ đó chúng minh dược vai trò chủ yếu của chúng trong bệnh tiêu chảy. Tuy nhiên, các phương pháp để xác định E.coli gây tiêu chảy thường khá phức tạp, đòi hỏi cốc kỹ thuật cao và chỉ thực hiện được tại các labo có trang bị hiện dại. Do dó sự phân

MỘT SỐ CÁC ĐẶC ĐIỀM VI SINH VẬT HỌC CỦA E.COLI

E.coli là vi khuẩn hiếu kị khí tuỳ tiện, thường di động, một số có vỏ, lên men đường glucose, lactose và sinh hơi (ngoại trừ một số chủng EIEC không lên menđường lactose và không sinh hơi). Lên men đường sorbitol (đa sô’các chủng EHEC không lẻn men dường này). Khả năng sinh indol dược coi là thử nghiệm đặc trưng trong chẩn đoán E.coli. Các phản ứng hoá sinh khác gồm: oxidase (-), citrat simmons (-), phản ứng MR (+), phản ửng VP (-), urease(-), H2S (-)» ONPG (+).

  1. Cơ CHẺ’ GÂY TIÊU CHẢY CỦA CÁC E.COLỈ 1. EPEC

Cơ chế gây bệnh vẫn còn là giả thiết, bao gồm các cơ che:

– Tổn thương mô học bám và thoái hoá: (ký hiệu A/E) sự bám của vi khuẩn vào tê bào biểu mõ niêm mạc ruột làm thoái hoá các vi nhung mao, tác dộng làm rối loạn quá trình hấp thu nưốc và điện giải .

benh-tieu-chay-escherichia-coli

Bệnh ecoli gây ra cho người

Cơ chế bám dính được chia làm 3 giai đoạn:

+ Sự bám dính khu trú: Một plasmid 60 mDa ký hiệu là EAF, mang gen bfp A mã hoá cho một yếu tố trung gian của sự bám dính dưói dạng các tua (fimbriae), chúng có khuynh hưống kết thành từng bó được gọi là các lông pili dạng bó .

+ Truyền tín hiệu vào trong tế bào: Được mã hoá bỏi các gen eae, esp B, esp A, esp D, sep, esp nằm trên vùng chromosome 35,5 kb ký hiệu LEE.

+ Sự dính mật thiết: Qua trung gian, một protein màng ngoải (OMP) có trọng lượng phân tử là 94 – 97 kDa gọi là intimin, dược mã hoá bởi gen eae cùng với cụm gen LEE tạo ra tổn thương mô hoc trong cơ chê gây bệnh của EPEC và EHEC.

_ Cơ chẻ gây tiêu chày: các vi nhung mao của các tế

bào biểu mô bị thoái hoá, mất ricm bàn chải dẫn đến sự kém hấp thu ở trong lòng ruột, cùng với sự thay dổi vận chuyên của các ion trong các tế bào này và sự tàng tính thẩm thấu của các tế bào biểu mô do đáp ứng với các phàn ứng viêm khu trú, dẫn dén các trường hợp tiêu chảy cấp tính và kéo dài trên bệnh nhân.

Bệnh cảnh lảm sàng: Thường là một tiêu chảy phán nước, có thể kèm nôn với sốt vừa phải.

Các dặc diểm dịch tễ: Đây là bệnh thường gặp ỏ trẻ dưới 2 tuổi, ỏ các trẻ lớn có thể sự mất di cốc receptor đặc hiệu có liên quan đến sự đề kháng của cơ thể đốĩ vói vi khuẩn, ổ chứa là những trẻ mang EPEC có hay không có triệu chứng. Bệnh thường xảy ra tại các bệnh viện, còn tại cộng đổng thường gặp ỏ các nhà trẻ.

Xem thêm: Mách bạn bài thuốc đậu rồng chữa đau dạ dày hiệu nghiệm

Bạn sẽ nhanh chóng quên đi cảm giác khó chịu của căn bệnh ” DẠ DÀY ” ngay từ hôm nay.

Hotline 24/24: 083.693.6519  để được giải đáp thắc mắc.

Hoặc để lại SĐT tại đây, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn NGAY!

Share.

Leave A Reply