Dạ Dày – Chức năng tiêu hóa

0

Dạ dày là túi đựng thức ăn nối thục quản vói tá tràng. Dung lượng dạ dày có thể chứa được 1-1,5 lít, gồm 2 phần: phẩn đứng là thân dạ dày, phần ngang là hang vị.

+ Cấu tạo thành dạ dày: gồm 4 lớp, kê từ ngoài vào trong gôm:

 • Thanh mạc.
 • Lóp cơ: gôm 3 lóp nhỏ (cơ dọc, cơ vòng vả cơ chéo).
 • Hạ niêm mạc.
 • Niêm mạc: phần cách vói lóp hạ niêm mạc bời lóp CƠ ươn.

+ Cấu tạo niêm mạc (3 phản):

 • Lóp liên bào trụ phủ toàn bộ niêm mạc dạ dày, lóp này có những khe sáu gọi là Idle dạ dày (crypte).
 • Tuyển dạ dày cấu ẹo bời các tê bào che ữêt, tuyên hình ông phía trên hơi thắt vào gọi ỉà cố, noi liên vói
 • Lamina propria là lóp tô chức đệm rảt giàu mạch máu. Các ông tuyên nám tron 2 tô chức đệm này.

+ Tê bào chẻ tiêt (gôm 4 loại tê bào):

 • Tế bào bìa: chiếm nhiều nhât, bài ũẻt HC1, nó thay đôi tùy sự kích thích, ơ giai đoạn không bài tiết nó được cảu tạo bời nhưng hạt hình ông vả túi nhò. Sang giai đoạn bài tiêt nhưng hạt đó biên mảt.
 • Tê bào ữêt pepsin hay tê bào chính
 • Tê bào bài tìêt chát nháy.
 • Tể bảo G:

Câu tạo bòi các hạt và cũng thay đôi rât nhiêu tùy theo giai đoạn kích thích, ờ thản dạ dày các crỵpte nhiêu, ngàn vả hẹp, tuyên dài thảng sát nhau, cảu tạo chủ yêu bai tê bảo bìa và tê bào chính, ơ phản hang vị các crypte dài và hẹp, tuyên ngăn và chia nhánh, các tuyên ờ đây cáu tạo đặc biệt bời các tê bào nội tiêt mà nôi bật nhát ỉà tê bào G.

Các tê bào chẻ ữêt của dạ dày: 1: tê bào bìa; 2, 3: tẻ bào tiêt chát nhảy- tê bảo G; 4: tê bảo tiêt pepsin hay tê bảo chính.

Xem thêm: Bà bầu bị đau dạ dày

+ Mạch máu của dạ dày:

Dạ dày được nuôi dường bời động mạch từ thân tạng tói tạo nên hai vòng cung:

 • Vòng cung nhò dọc theo bò cong nhò.
 • Vòng cung ỉón dọc theo bò cong ỉón.
 • Thán kinh chi phôi dạ dày:

. Đám roi Meissner va Auerbach.

. Thân kinh phó giao cảm cholinergic (thân kinh X).

. Thần kinh eiao cảm adrenereic (thân kinh tạng).

+ Chức nâng vận động:

Trương lục dạ dày: áp lực trong lòng dạ dày khoảng 8-10 cm H20.

 • Cỏ áp lực là nhò sự co thường xuyên của lóp co dạ dày. Khi dạ dày đáy. trương lục giam đi chút ít; khi dạ dày voi trươne lực tảng lên, tảng lên cao nhát khi dạ dày rông.
 • Nhu động của dạ dày: khi thức ăn vào dạ dày thì 5-10 phút sau dạ dày mói có nhu động, nhu động bảt đâu từ phán giũa của thân dạ dày. cảng đên gân tám vị nhu động càng mạnh và sâu. Cử 10-15 giây có 1 sóng nhu động. Nhu đông của dạ dày chịu sự tác động của hệ thân kinh nhung còn phụ thuộc vào các chât vong dạ dày, vào yêu tô thê dịch: gasttin, CCK, motiline làm táng co bóp: secretin, glucagon GIP, VIP, somatostatin làm giảm co bóp dạ dày.

Ket quả co bóp của da dày là nhào vộn thức ăn vói dịch vị, nghiên nhỏ thức ăn vả tông xuông ruột.

+ Chức năng bài tiêt:

Dạ dày mỗi ngày bài tiết 1-1.5 lit dịch vị: protein của huyết tưong (đặc biệt là albumin, globulin miên dịch), enzym (pepsinozen vả pepsin), glycoprotein, yêu tô nội (glycoprotein chứa ít glucid) vả axid. Sự bài tiêt dịch vị cũng chịu ảnh hương:

 • Tác động của thân kinh phê vị: nó tác động trực tiếp đèn vùng thân dạ dày, làm tăng tự mân cảm của các te bào dạ dày đối vói gastrin: kêt quá làm bải úêx dịch giàu pepsin.

Yêu tô thê dịch: chủ yêu gastrin. Gastrin kích thích bài tiêt HC1 và yêu tô nội gastrin có tác dụng chọn lọc lẻn niêm mạc vùng thán dạ dày và ruột đâu bảng cách lảm tăng sự phát triẻn tê bào. Ngoài gastrin một sô nội

 • tiết tô khác cùng kích thích bài tiêt axid: CCK, PZ, GGRP (gastrin dạ dày giải phóng polypeptiđ), secretin, glucagon, calcitonin đêu có tác dụng ức chê bài tiêt dịch vị.
 • Sự bài ũêt dịch diên ra qua 3 giai đoạn:

. Giai đoạn vỗ não: vai trò thân kinh-thẽ dịch.

. Giai đoạn dạ dạy: dạ dày bị kích thích boi thúc ãn, bòi sự căng vùng thân và hang vị. Hoặc dạ dày bị ức chê, H+ kim hăm sự giải phóng gastrin.

. Giai đoạn ruột: giãn tả ưàng sẻ gảy tăng bài tiêt.

+ Chức năng tiêu hoá:

HC1 cỏ tác dụng hoạt hoá các men tiêu hoả, điêu chinh đóng mờ môn vị và kích thích bài tiêt dịch tụy.

Chât nhây có nhiệm vụ bảo vệ niêm mạc khỏi sự tan công của chính dịch vị.

Pepsinogen vói sự có mặt của HC1 sẽ phân chia protein thành các polypeptid và làm đông sừa. Yếu to nội sinh cỏ tác dụng làm hấp thu

vitamin B12. Dạ dày cũng sản xuất secretin, một nội tiêt tò kích thích bài tiêt dịch tụy

Bạn sẽ nhanh chóng quên đi cảm giác khó chịu của căn bệnh ” DẠ DÀY ” ngay từ hôm nay.

Hotline 24/24: 083.693.6519  để được giải đáp thắc mắc.

Hoặc để lại SĐT tại đây, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn NGAY!

Share.

Leave A Reply