Điều trị bệnh lỵ trực trùng

0

Nguyên tắc chung trong điều trị bệnh ly trực trùng bao gồm các biện pháp hỗ trợ, bù nước, và điểu trị bằng kháng sinh.

  1. Kháng sinh

Điểu trị hàng kháng sinh làm giảm sự kéo dài của các triệu chứng và sự dào thải Shigella. Hoa Kỳ, cốc số liệu giám sốt trọng điểm từ nằm 1999 và nàm 2000 cho thấy 80% các chủng phin lập của S.sonneì và 79% cốc chủng phản lập của S.ỊỈexneri kháng ampicíllin; 54% cảc chủng phân lộp của s.tonnei vã 47% các chùng phân lập cùa s./lexneri kháng TMP-SMX; và 54% CẮC chùng phản lập của S.sonneỉ và 47% câc chùng phin lập của S.ỊĨcxneri khống được cẳ hai loại kháng sinh này. 0 các nưốc Mỹ Lntin, tỉnh kháng ampicillin trong các chủng Shigelìa phím lập dao dộng trong khoảng từ 06% ò Argentina tối 91% ỏ Chile và tính kháng TMP-SMX trong khoảng từ 47% ò Chile đốn 73% d Paragoay. Tưong tự nhu vặy, tỷ lộ kháng ampicilUn và được nghiền cứu bao gdm azithromycin. ammoglycoaid dùng để uống, rk loại IhuAr tương tự như penicillin, vh cophalosporin thế hệ thu ha ví dụ như ceOibuten. ovfixim và ceftriaxon. Một nghiên cứu trên 70 người dàn Ang bị bệnh lỵ trực trùng 4 Bangladesh cho thấy r> nghy điổu trị bằng azithromycin |(500mg % 1 ngáy.

dieu-tri-benh-ly-truc-trung

Một số thông tin về bệnh lỵ trực trùng ở các nước

sau dó ÌÃ 250mg X 4 ngày) dã dật dược Itỳ 14 khỏi lãm sàng IA 82% và hét vi khuẩn là 94% và cách điểu trị này có hiệu quả như dùng ciprofloxacin toong vòng 5 ngày- Hiệu lục của thuốc azithromycin ỏ tri¬ed! bệ ly trực trùng chua dược nghiên cửu. Sù dụng ■minoglycoaid uống cho thft’y không có hiệu quà. Fivmecillinam. một ỉoại thuốc giống như penicillin cỏ hoạt tinh chống lọi các vi khuẩn Gram âm. dà cho thấy cỏ hiệu quả ỏ cả người lớn vft trò am Ilf bệnh ly trực trùng. Tuy nhiAn, loại thuốc nhy klm đát và khống a&n có, và cùng di có báo cAo vế s.dyaentrriae khảng được pivmecìllinam.

Một vài nghiên cửu «in cho thấy cephalosporin thế hệ thứ nhất và thứ hai không có hiệu quả về mặt lâm sàng, mậc dù thí nghiệm in vitro cho thấy hoạt tính của nó chống l*i Shigella. Trong một nghiên cửu rất hạn hẹp vói 20 trê em dược diéu trị trong 5 ngày, Ceftibuten, một loại thuốc thố hộ thứ ba pho rộng cùn cephalosporin uống, cho thấy có tAc dụng như TMH-SMX. Một số nghiốn cúu đf tim hiếu hiệu lực cùn Cefixim, một loại cephalosporii uống thế hệ thử bã khác. Một thử nghiệm có dổi chùm dược tíỏn hành ngẫu nhiên trên 30 bệnh nhân nam ch

Việc lựa chọn loụi kháng sinh nào cho các ca nghi ngò mác bộnh ly trực trừng tùy thuộc vào kinh nghiệm dịa phương, tinh trụng của bệnh nhân, và khả nAng sân có cùng như giá thành của thuốc. Shigella có khả nAng dật được tính khàng nhanh nhiều loại kháng sinh, do dó cán phái thận trọng không n*n sử dựng kháng sinh dỏ diếu tri eầc ca nhiỗm trùng- nhẹ hoộc không cò triộu chứng. Tuy nhiên, với nguy cơ tính kháng thuôc ngày càng phát trỉến nhanh, người ta da khuyến nghị các phương phốp

sạch thức ồn, nấu và bào quàn thức ăn hợp lý, khuyến khích việc nuôi con bằng 8ữn mẹ, các biện pháp kiếm soát ruồi nhộng, và các nỗ lực giáo dục y tế cộng đồng dối với nhiìng quần thê cổ nguy cơ cao ví dụ như những người dàn ông hoạt động tinh dục dồng giới mà không thực hiện các biện pháp tình dục an toàn. Người ta dã chứng tỏ dươc ràng trong những diều kiện dược kiểm soát, rủa tay bàng xà phòng và nước có thể ngăn ngừa 8ự lầy truyển của bệnh lỵ trực trùng, thậm chí ở cả những vùng có bệnh lưu hành cao như Bangladesh.

Ngoài ra, cũng cần tiến hành diều trị bằng kháng sinh không nhũng cho bệnh nhân mà còn cho cả những người không có triệu chứng, và trong một số ít trường hợp điều trị phòng ngừa cho tất cả thành viên sống trong một gia đình hoặc một tập thể Tuy nhiên, những cố gắng kiểm soát các vụ dịch bằng cách dùng kháng sinh có thể dẫn tới sự phát triển nhanh chóng của các chủng kháng kháng sinh.

dieu-tri-benh-ly-truc-trung-1

Phòng ngừa bệnh bằng vac xin

  1. Kiểm soát miến dịch và vaccin

Miễn dịch tự nhiên có được ồ những người đã khỏi bệnh lỵ trực trùng. Loại miễn dịch này đặc hiệu với từng nhóm huyết thanh. Ngoài ra, miễn dịch tự nhiên độc lập với kháng thể tuần hoàn và vai trò quan trọng của các IgA tiết ỏ tại chỗ đường ruột. Trong bệnh lỵ trực trùng, nồng độ IgA tiết trong phân tăng lên.

Các địa phương có bệnh lỵ trực trùng lưu hành, trẻ em ờ dó có khả năng bảo vệ nhiễm khuẩn khá sớm. Trong một nghiên cứu, trẻ em dưới 5 tuổi sống ở khu vực có Shigella lưu hành đều có đáp úng kháng thể tuần hoàn với Shigella và hầu hết trẻ em trên 5 tuổi mắc bệnh hay không mắc bệnh lỵ trực trùng đều có kháng thể tuần hoàn vối các protein này.

Những quan sát này ủng hộ ý tưỏng về việc tìm ra một loại vaccin bảo vệ và Tổ chức Y tế Thế giói đã xếp việc phát triển vaccin Shigella vào danh sách ưu tiên của Chương trình toàn cầu về vaccin và miễn dịch (WHO, 1997).

Tuy nhiên, cho dù đã có nhiều nỗ lực trong nhiều năm, một loại vaccin hiệu quả phòng bệnh lỵ trực trùng vẫn chưa được tìm ra.

Xem thêm: Mách bạn bài thuốc đậu rồng chữa đau dạ dày hiệu nghiệm

Bạn sẽ nhanh chóng quên đi cảm giác khó chịu của căn bệnh ” DẠ DÀY ” ngay từ hôm nay.

Hotline 24/24: 083.693.6519  để được giải đáp thắc mắc.

Hoặc để lại SĐT tại đây, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn NGAY!

Share.

Leave A Reply