Sự bài tiết dịch tụy hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra hiệu quả

0

Tuyến tụy là một tuyến, cổ cấu trúc bên trong giống cấu trúc của tuyến nước bọt. Các tiều đảo Langerhans của tụy bài tiết insulin, gỉucagon. Các nang tụy bài tiết các men tiêu hóa, các ống nhỏ bài tiết một lượng lớn dung dịch bicarbonat. sản phẩm hổn hợp của tuyến tụy ngoại tiết chảy vào ống Wirsung. ống này nối với ống mật chủ ở bóng Vater, rồi đổ vào tá tràng qua cơ thắt.

Thành phần và tác dụng của dịch tụy

Dịch tụy là một dịch kiểm do chứa một lượng lớn bicarbonat. Mật và dịch ruột cũng là dịch kiểm, cả ba loại dịch này sẽ trung hòa axit của dịch vị làm cho pH của tá tràng là 6,0-7,0. Khi đến gần hỗng tràng, nhũ trap gần như trung tính nhưng hiếm khi trở thành kiềm. Mỗi ngày tụy ngoại bài tiết khoảng 1000ml dịch. Dịch tụy chứa các men tiêu hóa protein, gluxỉt và lipit.

Thành phần và tác dụng của dịch tụy

Thành phần và tác dụng của dịch tụy

Các men tiêu hóa protein bao gổm trypsin, chymotrysin, carboxypolypeptidase. cả ba men này đều được bài tiết dưới dạng tiến men không họat động là trypsinogen, trypsinogen, chymotrypsinogen, rocarboxypolypeptidase. Khi vào đến tá tràng, dưới tác dụng của men enterokinase của tá tràng, một số phấn tử trypsinogen được hoạt hóa thành trypsin. Trypsin này sẽ tiếp tục hoạt hóa các phần tử trypsinogen khác. Một khi được hoạt hóa, trypsin sẽ xúc tác cho sự hoạt hóa của chymotrypsinogen thành Chymotrypsin phân giải proteose.

pepton và các chuỗi polypeptid thành những chuỗi polypeptid nhỏ hơn. Cacrboxyl của các chuỗi polypetid. Dưới tác dụng của các men tiêu protein của dịch tụy, chỉ một lượng nhỏ protein được tiêu hóa hoàn toàn thành các axit amin. Phần còn lại ở dạng đipepti, tripeptit và một ít polypeptit.

Các men tiêu hóa gluxit

Dịch tụy có men – amylase cấu trúc giống như men ptyalin của nước bọt nhưng tác dụng mạnh hơn nhiều lần; – amylase dịch tụy tiêu hóa cả tinh bột chín và sống thành đường maltose và một ít polymer của glucose như maltotriose, dextrin.

Các men tiêu hóa lipit

Hầu hét mỡ trong thức ăn là mỡ trung tính (triglycerid). Trong thức ăn thông thường cũng cổ một lượng nhỏ phospholipit, cholesterol và estercholesteol.

Bước đầu của tiêu hóa mờ là làm vỡ các hạt cầu mỡ thành các hạt nhỏ có kích thước rất nhỏ để cho các men tiêu hóa mỡ có thể tác dụng lên bể mặt của các hạt mỡ đó. Quá trình này được gọi là sự nhũ tương hóa mờ dưới tác dụng của muối mặt và lecithin. Tác dụng này giống như tác dụng của nhiều chất tẩy (detergent) được dùng rộng rãi trong các hộ gia đình để làm sạch mỡ.

Mổi khi đường kính của các hạt cầu mờ giảm đi một nửa thì toàn bộ bể mặt của mỡ tăng lên hai lân. Nghĩa là tổng diện tích bể mặt của các hạt mỡ trong nhũ trap tỉ lệ nghịch với đường kính của các hạt đó. Quá trình nhũ tương hóa là cho diện tích bề mặt của mỡ tăng lên khoẳng một ngàn lần.

Bài tiết dịch tụy tuy hóa lipt

Bài tiết dịch tụy tuy hóa lipt

Các men lipase là những hợp chất hòa tan trong nước nên có thể tấn công các hạt cẳu mỡ trên bề mặt của chúng, vì vậy ta có thể hiểu tại sao muối mật lại có vai trò quan trọng trong tiêu hóa mờ.

– Lipase của dịch tụy là men tiêu hóa mỡ trung tính quan trọng nhắt. Dịch tụy có một lượng lớn lipase đủ để tiêu hóa toàn bộ mỡ trung tính. Dưới tác dụng của lipase, mờ trung tính được phân giải thành các axit béo, monogỉycerìd và một lượng nhỏ diglycerid.

– Men cholestérol ester hydrolase thủy phân cholesteol ester để giải phóng các axit béo. Men phospholipase A (được hoạt hóa dưới tác dụng của trypsin) thủy phân lecithin ( là một phosphoỉỉpid có trong mật) thành lysolecithin và axit béo. Lysolecithin gây tổn thương màng té bào. Do đó một trong những nguyên nhân của viêm tụy cấp là do sự hoạt hóa men phospholipase A trong ống tụy, men này thủy phân lecithin thành lysolecithin. Chất lysolecithin phá vỡ các mô tụy và gây hoại tử các mô mỡ xung quanh.

Sự bài tiết các chất ức chế trypsin

Trypsin và các men khác có thể tiêu hóa bản thân tuyến tụy nên các men tiêu protein của dịch tụy chỉ trở nên hoạt động khỉ chúng đã được bài tiết vào ruột non.

Ngoài ra, các tế bào bài tiết men tiêu protein vào các nang tụy cũng đổng thời bài tiết chắt sức chế trypsin. Chắt này được chứa trong bào tương xung quanh các hạt zymogen. Như vậy có ngăn cản sự hoạt hóa của trypsin ở bên trong các tế bào bài tiết, trong các nang và các ống tuyến tụy. Vì trypsin hoạt hóa các men tiêu protein khác của tụy và hoạt hóa cả phospholipase A nên chắt ức chế trypsin cũng ngăn cản sự hoạt hóa tiểp theo của các men này.

Khi tụy bị tổn thương nặng hoặc khi một ống tụy bị tắc nghẽn, một lượng lớn dich tụy sẽ tập trung ở vùng tụy bị tổn thương. Khi đó tác dụng của chất ức chế trypsin bị lấn át, các men tiêu protein và men phospholipase A của dịch tụy nhanh chóng được hoạt hóa sẽ tiêu hóa toàn bộ tuyến tụy trong vài giờ. Đó là bệnh viêm tụy cấp có thể gây tử vong do kém theo xốc hoặc dẫn đến suy tụy.

Xem thêm: Lá khôi tía điều trị bệnh đau dạ dày hữu hiệu

Bạn sẽ nhanh chóng quên đi cảm giác khó chịu của căn bệnh ” DẠ DÀY ” ngay từ hôm nay.

Hotline 24/24: 083.693.6519  để được giải đáp thắc mắc.

Hoặc để lại SĐT tại đây, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn NGAY!

Share.

Leave A Reply